kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

 

KRÓLOWIE ŻNIWNI

Dożynki czyli strzelanie żniwne.

 

     Tradycja strzelań żniwnych w bractwach kurkowych datuje się w początkach XIX wieku. Pierwsza informacja na temat organizowania strzelania żniwnego znajduje się w statucie Bractwa Kurkowego w Poznaniu z 1828r. W tym czasie do typowo miejskich zawodów strzeleckich wszedł nowy zwyczaj wywodzący się z tradycji wiejskich a poświęcony zakończeniu żniw. Należy sadzić, że miało to ścisły związek ze świętem plonów czyli dożynkami. Szczególnie popularne były one tam, gdzie tradycje rolnicze żywe również wśród ludności miejskiej a pochodzącej z terenów wiejskich. Od połowy XIX stulecia strzelanie żniwne rozpowszechniło się we wszystkich bractwach i przetrwało do dziś. Na tarczy żniwnej należ obowiązkowo umieścić elementy, które bezpośrednio kojarzą się ze żniwami.

     W naszym bractwie równolegle ze strzelaniem królewskim od 1996 roku odbywają się w końcu lata strzelania o tytuł Króla Żniwnego. 

Tytuł ten kolejno zdobywali:  
 

 br. Roman Czapliński   –  1996r.
 br. Edward Swoiński  –  1997r.
 br. Czesław Mientki  –  1998r.
 br. Włodzimierz Malinowski  –  1999r.
 br. Jerzy Polaszek  –  2000r.
 br. Wojciech Pawelski  –  2001r.
 br. Andrzej Wegner  –  2002r.
 br. Czesław Mientki  –  2003r.
 br. Andrzej Wegner  –  2004r.
 br. Andrzej Wegner  –  2005r.
 br. Mariusz Wegner  –  2006r.
 br. Zbigniew Chrustowski  –  2007r.
 br. Piotr Latzke  –  2008r.
 br. Andrzej Cybulski  -   2009r.
 br. Mariusz Wegner  -  2010 r.

 br. Czesław Wegner               -  2011 r.

 br. Grzegorz Wiese                  -  2012r.

 br. Henryk Mąka                       - 2013r.

 br. Zbigniew Chrustowski        - 2014r. 

 br. Andrzej Wegner                  - 2015r.

 br. Włodzimierz Malinowski     - 2016r.

 br. Grzegorz Redlarski            - 2017r.

 br. Józef Prostojanek              - 2018r.

Medal