kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

2013-09-14
14
wrzesień

KRÓLEM ŻNIWNYM 2013 ZOSTAŁ HENRYK MĄKA

                     

Dzień 14 września 2013 roku przywitał nas deszczem i nic nie wskazywało na to, że tegoroczne strzelanie żniwne odbędzie się w plenerze. Jednak o godzinie 12 ustały deszcze i mogliśmy zacząć zawody strzeleckie. Wraz ze strzelaniem o tytuł Króla Żniwnego 2013 odbyło się strzelanie żniwne rzemieślników zrzeszonych w Cechu Remiosł Różnych w Tucholi.  Królem Żniwnym został br. Henryk Mąka a jego pzybocznymi br. Ryszard Felski i br. Piotr Latzke. Wśród rzemieślników pięcioma najlepszymi strzelcami byli w kolejności: Andrzej Galiński, Krzysztof Cykof, Jerzy Hoppe, Józef Grzegorz Kanarski, Piotr Latzke. Wielką niespodziankę sprzwiła wszystkim startująca poza konkursem żona jednego z rzemieślników oddając najlepszy strzał zawodów. 

Medal