kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

 

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej

     Bractwo Kurkowe z Tucholi zaraz po reaktywowaniu zostało ponownie (podobnie jak w okresie przedwojennym) w październiku 1995r. członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji zrzeszającej bractwa strzeleckie w Polsce. Bractwo w ramach Zjednoczenia wchodzi w skład Okręgu Pomorskiego. Fakt przynależności do rodziny polskich bractw strzeleckich stwarza możliwości uczestnictwa we wielu imprezach organizowanych przez inne zjednoczone bractwa. W okrsie przynalezności naszego bractwa do Zjednoczenia braliśmy udział w corocznych Zjazdach Delegatów i Kongresach, strzelaniach okręgowych oraz wielu, wielu innych spotkaniach, balach i zawodach zdobywając wielokrotnie tarcze, kury oraz przeróżne nagrody, godności i wyróżnienia. 
 

     Od 16. września 1997r. na VIII Kongresie Zjednoczenia nasz Brat Andrzej Wegner został wybrany na funkcję Prezesa Zarządu. W końcu czerwca 2000r. bractwo tucholskie było organizatorem i gospodarzem IX Kongresu Zjednoczenia a br. Starszy został ponownie wybrany na prezesem.

Podobnym zaufaniem obdarzyli bracia ze Zjednoczenia br. Andrzeja Wegnera 12. września 2003r. na X Kongresie Zjednoczenia w Pniewach oraz XI Kongresie w październiku 2006r. w Ostrzeszowie. Z dniem 2. października 2009r. br. Andrzej Wegner po 12 latach sprawowania funkcji Prezesa Zjednoczenia został wybrany Prezesem Honorowym. 

Dzięki przynależności do Zjednoczenia bractwo nasze jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców i bierze udział we wielu spotkania i imprezach europejskich. 

 

Medal