kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

 

REGULAMIN STRZELANIA KRÓLEWSKIEGO

 

Tytuł Króla Kurkowego jest najzaszczytniejszą godnością naszego bractwa. Tradycja strzelania królewskiego nakazuje i zobowiązuje wszystkich braci kurkowych do stanięcia w szranki szlachetnej rywalizacji.

 

1. Strzelający - członkowie zwyczajni bractwa, którzy:

 • mają opłacone na bieżąco składki i inne nakazane opłaty,

 • są członkami co najmniej 12 miesięcy,

 • stawią się punktualnie w wyznaczonym miejscu i czasie. 

 • Bracia, którzy posiadali już tytuł Króla Kurkowego mogą po 3 kolejce zrezygnować z dalszego strzelania,

 • Celowe pudłowanie uważa się za niehonorowe,

 • Bracia występują w ubiorach regulaminowych,

 • Kolejność strzelania ustalona drogą losowania.

 

2. Cel: sylwetka kura wykonana z drewna, pomalowana, umieszczona na kulochwycie,

 

3. Broń: karabinek pneumatyczny 4,5 mm lub karabinek bocznego zapłonu KBKS 5,6 mm

 

4. Dystans: odległość od celu ok. 10 m lub większy.

 

5. Zwycięzcy: - strącenie ostatniego kawałka kura - Król Kurkowy

- pierwszy za nim I Rycerz

- pierwszy przed nim II Rycerz

 

6. Zwycięzcy mają prawo do salwy honorowej:

 • Król 3 salwy, rycerze po 1 salwie.

 

7. Król Kurkowy ma prawo do:

 • reprezentowania bractwa pod względem ceremonialnym,

 • noszenia łańcucha królewskiego z klejnotem oraz miecza przez okres swego panowania,

 • posiadania własnego herbu i pieczęci,

 • zwolnienia z opłacania składek przez okres panowania,

 • członkostwa w Radzie Starszych Bractwa z głosem doradczym,

 • nadania trzech przywilejów.

 

8. Król Kurkowy ma obowiązek:

 • wykupić na własność klejnot królewski,

 • zakupić 100 litrów piwa na raut strzelecki,

 • zorganizować Kurkowy Bal Królewski w karnawale,

 • organizować życie towarzyskie w bractwie.

 

9. W uzasadnionych przypadkach Rada Starszych, na wniosek Strzelmistrza może zmienić

zasady określone w puntach 1 – 4.

 

Zatwierdzono 20.06.2016Medal