kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

2009-10-20
20
październik

ROCZNY SEJMIK BRACTWA

W dniu 16. października 2009r. obradował Roczny Sejmik bractwa. W obradach uczestniczyło 25 braci. Sejmik jako najwyższa przewidziana statutem władza zajmował się przede wszystkim podsumowaniem działalności bractwa za ostatnie 12 miesięcy. Przedstawione zostały sprawozdania Starszego z prac Rady Starszych, Podskarbiego ze stanu „kasy brackiej” oraz komisji Rewizyjnej z kontroli działalności finansowej. 
Działalność bractwa w minionym okresie koncentrowała się wokół następujących spraw: 
- przygotowania do XVII Europejskiego Spotkania Historycznych Strzelców - Tuchola 2012
- uczestnictwo Bractwa w XVI ESHS w Kinrooi 
- imprezy 2009 takie jak: -Strzelanie Królewskie - Król Kurkowy A.D. 2009 – Piotr Latzke, prezentacja bractwa w Gostycynie, Strzelanie Żniwne - Król Żniwny A.D. 2009 – Andrzej Cybulski – spotkanie w Bysławiu, Bal Kurkowy 2009r, wyjazdy do Czech i Ukrainy.
Działalność bractwa i jego władz spotkała się z aprobatą Sejmiku, który udzielił swoim władzom absolutorium. 
Uczestnicy Sejmiku Bractwa w dyskusji podejmowali wiele spraw, które nurtują środowisko bractwa. W szczególności to sprawa statusu siedziby bractwa oraz perspektyw jej rozwoju. Podjęto również kilka uchwał, które będą realizowane w przyszłości. Są to między innymi:
1. Uchwała o przyjęciu regulaminu o zasadach przyjmowania i wstępowania do bractwa nowych członków.
2. Uchwała o powołaniu pod egidą Bractwa Społecznego Komitetu Budowy w Tucholi Pomnika ks. ppłk Józefa Wryczy. Do prac Komitetu należy zaprosić różne organizacje, instytucje i środowiska zarówno z Tucholi, Powiatu Tucholskiego jak i z terenu Kaszub.


 

Medal