kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

2010-01-25
25
styczeń

ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEGO SEBASTIANA W OKRĘGU POMORSKIM

Zgodnie z kilkuletnią tradycją w dzień patrona strzelców Świętego Sebastiana czyli 20. stycznia przedstawiciele bractw strzeleckich Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia spotykają się aby wspólnie świętować ten dzień. Tym roku gospodarzem tego spotkania było Kurkowe Bractwo Strzeleckie ze Starogardu Gdańskiego. Przypomnijmy, ze poprzednie spotkania organizowały bractwa z: Chojnic, Brus, Tucholi ( Diecezja Pelplińska) oraz Toruń, Chełmno, Grudziądz ( Diecezja Toruńska). Tegoroczny Święty Sebastian był szczególnie ważny, gdyż na 15 lecie istnienia okręgu bractwa postanowiły ufundować sztandar okręgowy. Bracia ze Starogardu postanowili, iż godnym miejscem takiego wydarzenia będzie Katedra w Pelplinie. Pelplin jest obecnie siedzibą Kurii Biskupiej Pelplińskiej a przedtem w latach 1824 – 1992 Diecezji Chełmińskiej.

Program pobytu bractw w Pelplinie był bogaty. Uczestnicy najpierw zwiedzili Muzeum Diecezjalne podziwiając znakomite zbiory. Szczególne miejsce zajmuje w nich jedyny znajdujący się w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Jest to dwutomową wersja na papierze, mającą oryginalną XV-wieczną oprawę (wykonaną przez słynnego introligatora, mistrza Henryka Costera z Lubeki). Całość obejmuje łącznie w dwóch tomach 641 kart in folio zadrukowanych obustronnie w dwóch kolumnach o wymiarach 285 mm x 85 mm, zawierających 40-42 wierszy. Na stronie 48. znajduje plama tuszu, prawdopodobnie rozlanego przez drukarza, która pokazuje sposób drukowania (tzn. ruchomą czcionkę), co czyni pelplińską Biblię najcenniejszą książką świata. Brak w niej ostatniej 217. karty w tomie II z tekstem Apokalipsy. Tekst urywa się na rozdziale XX, wiersz 2. Biblia nabyta została prawdopodobnie przez biskupa chełmińskiego Mikołaja Chrapickiego i podarowana lubawskim franciszkanom. Po sekularyzacji zakonu trafiła do biblioteki seminaryjnej w Pelplinie (1833). W dwudziestoleciu międzywojennym kapituła zamierzała sprzedać Biblię, aby uzyskać pieniądze na remont katedry i rozbudowę seminarium. Dyskusja w prasie i protesty społeczeństwa spowodowały, że księgi zostały w Pelplinie. Przed II wojną światową Biblia przez Warszawę trafiła do Paryża. Stamtąd w 1940 r. wywieziono ją do Londynu, a potem Kanady. Do Pelplina powróciła w 1959 r.
 

Następnie bracia zwiedzili Bazylikę katedralną pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Pelplinie. Jest to gotycka bazylika, wzniesiona dla jednego z najbogatszych klasztorów cysterskich w Polsce (drugi co do wielkości kościół z cegły palonej w Polsce). Znajdujący się w niej późnorenesansowy ołtarz główny z 1. połowy XVII wieku jest drugim co do wielkości w Europie – 26 m wysokości. Ołtarze boczne są barokowe i rokokowe. 
 

O godz. 14.00 rozpoczęła się uroczysta odpustowa Msza Święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga – Biskup Pelpliński. W wygłoszonej przez księdza biskupa homilii wspomniana została postać Świętego Sebastiana. Zycie tego świętego i męczennika powinno być wzorem dla braci strzelców jako jego czcicieli. Przy tej okazji Ekscelencja zwrócił uwagę na właściwe pożytkowanie wolnego czasu, czego dobrym przykładem jest działalność bractw kurkowych w umiejętny sposób łącząca kultywowanie tradycji i wiary oraz uprawianie sportu ze służbą dla społeczeństwa. Na zakończenie Ksiądz Biskup poświęcił sztandar Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia. Następnie w refektarzu Collegium Marianum (jednej z najstarszych szkół średnich na Pomorzu Gdańskim) odbył się wspólny obiad. 
W spotkaniu odpustowym w Pelplinie udział wzięło około 150 osób z następujących bractw: Brusy, Chojnice, Czarne, Gdynia, Grudziądz, Kościerzyna, Lidzbark Welski, Starogard Gdański, Tczew, Toruń, Tuchola, Wejherowo. Dla wszystkich uczestników było to niewątpliwie wspaniałe przeżycie. Słowa uznania należą się organizatorom – braciom ze Starogardu, którzy zadbali o wszystkie szczegóły. W przyszłym roku odpust sebastianowy odbędzie się w Kościerzynie. 
 

Nasze bractwo w składzie Iwona i Andrzej Wegner, Marian Andraszak, Jerzy Biernacki, Ryszard Felski, Czesław Mientki, Edward Swoiński i Czesław Wegner złożyło również wizytę ks. dr Wojciechowi Węckowskiemu, który od lat pełni dla Bractwa posługę kapelana.

 

Zobacz GALERIE


 

Medal