kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

2010-09-17
17
wrzesień

W PRZEDEDNIU ROCZNICY 17 IX TUCHOLSCY BRACIA UCZCILI BOHATERÓW Z 1920 ROKU

       Na zaproszenie kozackich strzeleckich bractw ( Ukraina ) gościła na Wołyniu delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi. W skład delegacji weszli bracia: Marian Andraszak, Ryszard Felski, Jan Gornowicz, Grzegorz Wiese oraz Mariusz Wegner. Głównym celem zaproszenia było odbywające się we Lwowie 18/19 września posiedzenie kapituły Orderu Archanioła Michała. Bracia wyruszyli już cztery dni wcześniej aby zwiedzać Wołyń i Podole jednak okazało się, że czekała na nas historia. Zwiedzanie trzeba było odłożyć na inny czas i poddać się programowi przygotowanemu przez gospodarzy.  Kozacy z Dubna pod wodzą Wolodymyra Musija atamana Równieńskiego Kurenia Ukraińskiego Wolnego Kozactwa oraz pomagający im Kozacy z Łucka zmobilizowani datą 17 września ( czyli w 1939 roku dniem wkroczenia na tereny II RP Armii Czerwonej) oraz naszym przyjazdem przygotowali uroczyste poświęcenie krzyża na odnalezionej niedaleko Dubna mogiły żołnierzy z 1920 roku. Zbiorowa mogiła zawiera zwłoki dowódcy mjra Wiktora Matczyńskiego oraz żołnierzy 43 Pułku Strzelców Legionu Bajonczyków poległych w obronie przed bolszewikami w roku 1920 fortu Tarakanów ( wg. niektórych fort Zahorce ) niedaleko Dubna. W latach II RP urządzono obok fortu cmentarz wojskowy z pomnikiem oraz tablicami. Niestety, cmentarz został sprofanowany przez sowietów (jeszcze w latach 40 XX wieku) i wszelkie nadziemne ślady po mogile zostały zniszczone. Fort wraz z terenem przyległym został zajęty przez wojsko sowieckie a dopiero kilka lat temu zaopiekowali się olbrzymim terenem fortu Kozacy z Dubna. Podczas prac porządkowych odnaleźli wysadzone i rozjechane czołgami miejsce spoczynku polskich żołnierzy. Pomni szacunku jaki od trzech lat wspólnie oddajemy mogiłom poległych w bitwie pod Beresteczkiem postanowili teren mogiły uporządkować.

     Uroczystości w Dubnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele koncelebrowaną przez okolicznych księży pod przewodnictwem biskupa dr Marcjana Trofimiaka (biskupa rzymsko-katolickiej diecezji łuckiej)  oraz asyście księdza dziekana Mikołaja Ginajło ( ksiądz ukraińskiej cerkwi prawosławnej patriarchatu kijowskiego ). W nabożeństwie uczestniczyli m.in. konsul generalny RP w Łucku Tomasz Janik, wicekonsul RP Krzysztof Wasilewski, przedstawiciele miejscowej Polonii oraz Kozacy z Dubna, Łucka, Kijowa oraz różnych stron Wołynia. Po mszy udaliśmy się na miejsce spoczynku żołnierzy, gdzie na mogile zamontowaliśmy krzyż oraz tabliczkę informacyjną, po poświęceniu odnowionej mogiły odśpiewaliśmy hymny Polski i Ukrainy. Podziękowanie wygłosił konsul RP krótkie słowa wygłosili przedstawiciele bractw przypomniano również historię obrony fortu.  

Zobacz GALERIE

  

 

Medal