kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

2011-03-26
26
marzec

ROCZNY SEJMIK BRACTWA

Członkowie

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

w Tucholi

wszyscy


Niniejszym zawiadamiamy, że na podstawie przepisów § 14 Statutu Bractwa zwołuje się

Roczny Sejmik Bractwa


na dzień 8. kwietnia 2011r. na godzinę 1700 do Siedziby Bractwa przy

ul. Chojnickiej 67 w Tucholi

Obowiązuje ubiór organizacyjny!


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Ślubowanie nowych braci

  4. Wybór przewodniczącego obrad.

  5. Wybór komisji: mandatowej, uchwał i wniosków.

  6. Sprawozdania:

-Rady Starszych z działalności Bractwa.

-Podskarbiego ze stanu kasy brackiej.

-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Bractwa.

  1. Dyskusja.

  2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Rady Starszych.

  3. Podjęcie uchwał i wniosków.

  4. Zakończenie Sejmiku.

Po zakończeniu obrad przewidywana jest wspólna kolacja w cenie 25zł od osoby.

 

Z brackim pozdrowieniem


 

   Kanclerz                                                           Starszy Bractwa

Mariusz Słomiński                                              Andrzej Wegner


 

 

Medal