kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

2011-10-06
06
październik

PRACE RUSZYŁY

W dniu wczorajszym, czyli 5. października 2011 r. na terenie przyszłorocznych XVII Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców wyznaczonym ulicami W.Witosa, Przemysłową i Świecką, przystąpiono do pierwszych prac nad przygotowaniem tej wielkiej imprezy. Na podstawie uprzedniej wizji lokalnej przeprowadzonej w obecności p. Tomasza Stybaniewicza - Zastępcy Burmistrza Tucholi opracowano ostateczny zarys posadowienia głównych obiektów Spotkań - sceny głównej, namiotu głównego o powierzchni 4000 mi namiotu gastronomicznego o powierzchni 2000 m2. Całość terenu jest poddana znacznemu spadkowi w tronę ulicy Świeckiej, niemniej jednak udało się znaleźć takie miejsca, w których niwelacja gruntu pod przyszłe ustawianie namiotów  nie powinna być zbyt kosztowna. Prace ziemne poprzedzone zostały wytyczeniem odpowiednich obszarów, które zostaną poddane niwelacji. Zadania tego, dzięki wsparciu Powiatu Tucholskiego podjął się p. Leszek Kloskowski z wykształcenia geodeta przy wsparciu p. Jana Sząszora i naszego brata Czesława Wegnera - Podstarszego Bractwa. Pozostałe obiekty zostaną wytyczone niebawem po wstępnych pracach ziemnych, które rozpoczną się niebawem.

 

Zobacz GALERIE

Medal