kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

2011-11-12
12
listopad

AKT EREKCYJNY POD POMNIK KS. WRYCZY WMUROWANY

Szczególny charakter i bogaty program miały tegoroczne obchody w Tucholi Narodowego Święta Niepodległości. Najpierw o godz. 10.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Bożego Ciała została odprawiona uroczysta mszą święta za Ojczyznę. Mszę w koncelebrze sprawowali księża proboszczowie wszystkich tucholskich parafii pod przewodnictwem ks. Grzegorza Kielasa - dziekana tucholskiego. Homilię poświęconą wielu aspektom życia ks. ppłka J.Wryczy wygłosił ks. Ireneusz Kalf. Istotą tej homili było określenie osoby księdza jako "bojownika o totalną wolność człowieka". W trakcie mszy występował chór „Camerata” pod dyrekcją p. Marzeny Tyrańskiej. W środkowej nawie kościoła pośród pocztów sztandarowych różnych tucholskich organizacji i instytucji stanęłą kompania honowowa bractwa ze sztandarem. Po Eucharystii wokół fundamentu cokołu pomnika ustawili się w szpalerze tucholscy bracia kurkowi. Akt erekcyjny zamknięty w łusce artyleryjskiej z kościoła na plac przeniosła przedstawicielka rodziny Wrycza p. Aleksandra Wrycza Zdrojewska. Wmurowania dokonali ks. Kazimierz Giersz i Tadeusz Wegner - wychowankowie ks. Wryczy w asyście br. Włodzimierza Malinowskiego Króla Kurkowego i br. Bogdana Zawiszewskiego. Po uroczystej zbiórce pod figurą Św. Małgorzaty - Patronki Tucholi połaczonej ze składaniem kwiatów, w sali Książnicy Tucholskiej odbyło się seminarium poświęcone życiu i działalności kapłana. Referaty wygłosili: mgr Krzysztof Korda i prof.dr hab. Andrzej Gąsiorowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie w Muzeum Borów Tucholskich odbyło się otwarcie wystawy poświęconej księdzu Józefowi Wryczy. Espozycję zorganizowano w oparciu o zbiory rodziny, parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi, Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłka J. Wryczy w Tucholi, oraz Muzeum z Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich z Wdzydz Kiszewskich.    

 

 

 

AKT EREKCYJNY


 

 

 W 50.  rocznicę śmierci księdza podpułkownika Józefa Wryczy będącego najwybitniejszym Polakiem spoczywającym w ziemi tucholskiej spełnia się wola uczczenia  jego osoby. Staje się to za sprawą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi, mieszkańców Pomorza, Kaszub i Tucholi gdy :

 • Namiestnikiem Chrystusa i Głową Kościoła Powszechnego jest Papież: Benedykt XVI,

 • Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan Bronisław Komorowski.

 • Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest Pan Jerzy Buzek

 • Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan Donald Tusk.

 • Posłem do Parlamentu Europejskiego jest Pan Tadeusz Zwiefka

 • Posłem Ziemi Tucholskiej na Sejm jest Pan Jarosław Katulski

 • Senatorem RP jest Pan Andrzej Kobiak

 • Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego jest Pan Piotr Całbecki

 • Starostą Tucholskim jest Pani Dorota Gromowska.

 • Burmistrzem Tucholi jest Pan Tadeusz Kowalski.

 • Ordynariuszem Diecezji Pelplińskiej jest J.E. ks. biskup Jan Bernard Szlaga.

 • Dziekanem Tucholskim jest ks. Grzegorz Kielas

 • Proboszczem parafii p.w. Bożego Ciała ksiądz Ireneusz Kalf.

 • Prezydentem Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców GS jest księże Karol Ludwik de Merode

 • Prezesem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej brat Adam Gołembowski.

 • Autorem pomnika jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Podstarszy Tow. Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie brat Czesław Dzwigaj.

Pragnieniem bractwa jest, aby ten pomnik służył wielu pokoleniom dla umacniania patriotyzmu, pomnożenia wiary, umocnienia nadziei i rozpalania miłości do Ojczyzny, Boga i do bliźnich. Niech ten pomnik pomoże zachować wiarę praojców naszych na dalsze pokolenia, aby lud mieszkający na kaszubskiej ziemi, skupiony wokół tej świątyni, zawsze był wierny kaszubskiemu zawołaniu:

"My trzymamy z Bogiem"

     

 Zobacz GALERIE 

Medal