kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

2011-12-05
05
grudzień

PATRIOTYCZNA UROCZYSTOŚĆ


Po ponad dwóch latach starań i pokonywaniu wielu trudności w niedzielę 4. grudnia 2011 roku pomnik wielkiego Patrioty księdza podpułkownika Józefa Wryczy został odsłonięty, poświęcony i przekazany społeczeństwu. Uroczystości zostały poprzedzone zbiórką na cmentarzu parafialnym, gdzie po krótkiej modlitwie złożono kwiaty na grobie księdza pułkownika w 50 rocznicę Jego śmierci. Do kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała, gdzie był proboszczen ksiądz Wrycza licznie przybyli członkowie rodziny Wrycza. Byli rónież obecni przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z Panem Janem Wyrowińskim Wicemarszałkiem Senatu na czele oraz Andrzejem Kobiakiem Senatorem RP, poseł do Parlamentu Europejskiego Pana Tadeusz Zwiefka, przedstawciele samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego z województw Pomorskiego i Kujawsko – Pomorskiego z miejscowości, które zaznaczył swoją obecnością ks. J. Wrycza w czasie swojej drogi życiowej, przedstawiciele duchowieństwa z ks. infułatem Tadeuszem Brzezińskim oraz ks. ppłk Piotrem Gibasiewiczem kapelanem Garnizonu Grudziądz. Byli licznie obecni księżą proboszczowie z parafii, w których posługiwał ks. Wrycza. Ministra Obrony Narodowej reprezentował pułkownik Jan Rynkiewicz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Obecny był również brat Czesław Dźwigaj, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Podstarszy Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe z Krakowa - twórca pomnika. 
Nie zabrakło również przedstawicieli organizacji kombatanckich, stowarzyszeń regionalnych i kulturalnych w tym w szczególności Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego z panem Łukaszem Grzędzickim Prezesem. Licznie stawiły się delegacje kurkowych bractw strzeleckich okręgu Pomorskiego z Brus, Chełmna, Chojnic, Czarnego, Kościerzyny i Wejherowa. Kościół wypełnili licznie przybyli mieszkańcy Tucholi i okolic a także goście. Członkowie bractwa zaciągnęli wartę honorową z bronią przy grobie oraz pomniku.   

 

 

Mszę świętą koncelebrowaną odprawiło kilkunastu księży pod przewodnictwem ks. infułata Tadeusza Brzezińskiego. Homilię wygłosił ksiądz kapelan Piotr Gibasiewicz. Następnie na placu przykościelnym odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Aura na moment zaskoczyła organizatorów bowiem nad Tucholą przeszła krótkotrwała burza z intensywnymi opadami śniegu z deszczem, która jednak po kilkunastu minutach ustała. Aktu odsłnięcia dokonali: pani Aleksandra Wrycza - Zdrojewska w imieniu rodziny, pan Poseł Tadeusz Zwiefka w imieniu fundatorów i mieszkańców Tucholi, pan płk Jan Rynkiewicz w imieniu Wojska Polskiego oraz brat Włodzimierz Malinowski Król Kurkowy w imieniu bractwa – inicjatora budowy pomnika. Poświęcenia dokonał ksiądz Infułat. Następnie złożone zostały kwiaty i wieńce.

Starszy Bractwa odczytał akt darowizny o treści:

Tuchola dnia 4. grudnia A.D 2011

 

AKT DAROWIZNY

 

 


My Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi wraz z rodzinami, wsparci gronem szacownych darczyńców, w 50. rocznicę smierci ks. Ppłka Józefa Wryczy erygujemy pomnik ku Jego Pamięci.

Społeczeństwu Tucholi, niniejszym pomnik ten, dłuta brata Czesława Dźwigaja profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie darujemy.

Depozytariuszem tej darowizny Parafię pod wezwaniem Bożego Ciała w Tucholi czynimy. 

Na zakończenie uroczystości goście spotkali się na ciepłym posiłku w Tucholskim Ośrodku Kultury, dokąd zebranych zaprosił pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi. Oprawę muzyczną zapewniła na cmantarzu, w przemarszu i w kościele, jak zwykle znakomita Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Pąństwowych i Powiatu Tucholskiego pod dyrekcją pana Mirosława Pałczyńskiego.
   

 

Zobacz GALERIE

Medal