kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

 

KRÓLOWIE BRACTWA

Vivat król !!!


Podstawową formą działalności Bractwa są zawody strzeleckie, z których najważniejsze to strzelanie o tytuł Króla Kurkowego. Tradycyjnie połączone jest ono z uroczystą proklamacją kolejnego Króla Kurkowego. Na miejsce strzelania królewskiego wybrano podwórze Muzeum Borów Tucholskich, które znajduje się w budynku dawnego spichrza zbożowego stojącego na murach miejskich. Wrócono jak się zdaje do korzeni, gdyż jak niesie tradycja strzelania bractw odbywały się w średniowieczu na terenie fosy, gdzie mieszczanie z murów obserwowali zmagania strzeleckie braci. Jednakże od 2009 roku strzelania królewskie odbywają się w Parku Zamkowym.
 

Pierwsze po wojnie strzelanie o tę godność połączone z poświęceniem nowego sztandaru odbyło się w dniach 12-13 lipca 1996r. Udział w tych uroczystościach wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu Bractw z kraju i z zagranicy. Impreza bracka była częścią wielu imprez, które w tym czasie odbywały się w Tucholi z okazji corocznych Dni Borów Tucholskich. Dodatkowo w tym roku obchodzono 650 – tą rocznicę nadania praw miejskich. 

Bractwo przyjęło zmienioną formułę strzelania królewskiego dostosowana do obecnych realiów a także nawiązującą bezpośrednio do tradycji polskich bractw kurkowych.


I tak kolejno Królami Kurkowymi zostawali bracia:

 - 1996r. Czesław Wegner
 - 1997r. Mariusz Wegner 
 - 1998r. Zenon Poturalski 
 - 1999r. Andrzej Wegner
 - 2000r. Andrzej Cybulski
 - 2001r. Zdzisław Landowski
 - 2002r. Zdzisław Landowski
 - 2003r. Czesław Mientki

 - 2004r. Krzysztof Łukaszewicz
 - 2005r. Zenon Poturalski
 - 2006r. Zbigniew Chrustowski
 - 2007r. Czesław Mientki
 - 2008r. Marian Andraszak
 - 2009r. Piotr Latzke
 - 2010r. Henryk Mąka                                                                                       

 - 2011r. Włodzimierz Malinowski                                                                                

 - 2012r. Jerzy Hoppe

 - 2013r. Andrzej Cybulski                                                                                          

 - 2014r. Czesław Mientki

 - 2015r. Czesław Wegner

 - 2016r. Edmund Gabrych

 - 2017r. Jerzy Polaszek

 - 2018r. Marian Andraszak 

  

W okresie międzywojennym tytuł Króla Kurkowego nosili między innymi:

- 1922   Edward Szpitter - rycerze: Olkiewicz, W.Weyna

- 1929   Franciszek Podgórski - rycerze: E.Szpitter, Cz. Góralewski

- 1932   Konstanty Szatkowski - rycerze: E.Szpitter, Cz.Góralewski

- 1933   Franciszek Podgórski - rycerze: K.Urbanowski, S.Patyna

- 1935   Leon Thiel  - rycerze: E.Szpitter, K.Szatkowski

- 1936   Leon Thiel  - rycerze: G.Gaul, E.Szpitter

- 1937   Rudolf Strzelecki - rycerze: 

- 1938   Adolf Wegner - rycerze: R.Strzelecki, Cz.Góralewski

- 1939   Leon Welter - rycerze: Cz.Góralewski, M.Augustyński

 

Niestety lista wcześniejszych tryumfatorów tego strzelania jest niepełna lub kompletnie nieznana, zwłaszcza okresu przed I Wojną Światową bowiem jako takie wykazy czy inne dokumenty nie zachowały się. 

Medal